۹۸/۱۱/۱۲: استفاده از ابزار نوین ترجمه در فرودگاهها

به تازگی در بخش امنیت فرودگاه ادینبرگ، از ابزار ترجمه استفاده می شود که کار مأموران امنیت فرودگاه را بسیار ساده کرده است. مشروح این خبر را در ذیل مطالعه نمایید: Edinburgh Airport introduces language translating device at security Edinburgh… ادامه مطلب