اگر چه این روزها برای انجام اموری همچون ترجمه از مفاهیم رایانش ابری استفاده میشود اما هر از چندگاهی همچنان نرم افزارهای مترجم خودنمایی می کنند؛ مشروح خبر را در ذیل به زبان اصلی مشاهده می فرمایید:

It might be the era of cloud computing but the Defense Department still occasionally buys software on discs in a shrink-wrapped box. And that’s what got it into trouble. The paperwork said one disc, one computer, one license. For more on the seemingly retro case, procurement attorney Joseph Petrillo of Petrillo and Powell joined Federal Drive with Tom Temin.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...