وزارت فناوری اطلاعات و الکترونیک هندوستان طی بیانیه ای حمایت خود را از بیش از ۱۰۰ استارتاپ هوش مصنوعی جهت توسعۀ اپلیکیشن های مترجم برای ترجمه زبانهای محلی اعلام نمود. متن کامل خبر در ذیل درج شده است:

Government Is Investing In 100 AI-Based Startups For New Regional Language Translation Services

India Times

Ministry of Electronics And Information Technology or MeitY has decided to invest in 100 AI-based language translation startups that offer translation …