هر سه سال یکبار یکی از رویدادهای دنیای ترجمه با عنوان کمپ ترجمه اوکراین با برنامه هایی از قبیل سخنرانی های متعدد توسط مترجمان سرشناس بین المللی، کارگاههای ترجمه، بازیهای تعاملی، شبکه سازی حرفه ای و نشست های تخصصی برگزار می گردد که مورد استقبال گسترده مترجمان در سرتاسر دنیا قرار می گیرد.

برای آشنایی با این کمپ و انجام پیش ثبت نام می توانید لینک های زیر را در نوار آدرس مرورگر خود کپی کنید مضافا اینکه توضیحاتی در خصوص این کمپ به زبان انگلیسی در ذیل آمده است:

Let us introduce UTICamp — Ukrainian Translation Industry Camp — an open-air event where talented independent translators, successful managers, bright educators and innovative software developers get together to establish valuable connections, have meaningful discussions with peers, learn about the industry trends, help each other and the industry grow into the future.

One of the main reasons to visit UTICamp-2019 is to participate in a great translation industry open-air event with outstanding speakers.

Have a look at our program and plan your summer to attend the event on July 22-28.

What to expect at the conference this year:

• More than 50 inspiring speeches

• Translation workshops

• Interactive games

• Professional networking

• Round table discussions

And, of course, an interesting program for children and guests, which will help us meet new people, socialize and get a reboot!

Our speakers include: Kimmo Rossi, Danilo Monaco, Nigel Saych, Inga Michaeli, Alessandra Martelli, Tetyana and Anastasiya Struk, Svetlana Svetova, Paul Filkin, Pavel Dunaev, Oleksandr Bondarenko, Frances Fenn, Konstantin Dranch and many others.

لینک ثبت نام: https://utic.eu/en/