از این پس گوشی تلفن همراه شما می تواند به کمک یک اپلیکیشن و یک سخت افزار همراه که شبیه سمعک است نقش مترجم همزمان و البته دو طرفه را برای شما بازی کند.

با استفاده از ابزاری که در نمایشگاه فناوری CES2019 رونمایی شد شما می توانید زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده سپس یکی از سمعکها را به طرف مقابل بدهید تا هر کس به زبان خودش صحبت کند و صحبتهای طرف مقابل را بصورت ترجمه شده در گوش خود بشنود. هم اکنون این اپلیکیشن برای ۲۰ زبان عمل می کند که توضیحات تکمیلی به زبان اصلی در ذیل آمده است:

This Wearable AI Translator Lets You Talk in Different Languages

Wouldn’t it be great to speak in different languages? Well, now you can, thanks to TimeKettle Technologies’ WT2 Plus wearable AI translator.

TimeKettle Technologies exhibited the WT2 Plus at CES 2019, and it’s a single-app earphone translator that helps you converse freely with others. WT2 Plus, which comes with interaction modes and over 20 embedded languages, is available for $199 on WT2 Plus’ website.

With the WT2 Plus, you can speak in multiple languages and receive translation help without looking at your smartphone. The WT2 Plus is designed to be worn by two people, so they can converse naturally without language barriers. The device easily fits in a person’s ear, and it helps quickly translate words for smoother speech.

Here’s how the WT2 Plus works: First, select the language you would like to translate in the WT2 Plus app, and make sure Bluetooth and Wi-Fi are on for the WT2 Plus. Each earphone will then automatically pair with each other and the app. Next, split the charging cable in half and give one earpiece to the other person. Once you start speaking, an algorithm picks up on your voices with Auto Voice Detection, so your speech can be translated with minimal errors.

Battery life is another important feature of the WT2 Plus. You can use the device for up to 15 hours, and when you need to juice it up again, simply put it back inside the charging case.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --